Зандан-Жуу

Просим оказать посильную помощь!

Дорогие Жители Еравнинского района!!! Главная наша Святыня «Зандан Жуу» нуждается в вашей помощи! Необходимо произвести ремонт крыши дацана. 14 марта в клубе «Улан Еравна» прошел благотворительный мо...
viber image

Сагаан haраар, Сагаалганаар!

Сагаан hараар!!! Сагаалганаар!!!! Баруун таладаа Бурхан сахюусатай, Зүүн таладаа Зонхобо бурхантай, Орой дээрээ Одо заяатай, Һүнэшэгүй һүлдэтэй, Буурашагүй буянтай, Даашагүй даллагатай, Дабашагүй хэш...