VMOSkumXRxg

Н. Цыремпилов. Зандан Жуу

Багахан нэгэ энэдхэг ороной хаан байһан Уддаяна гэгшэ багшатаяа удаан сагта хахасан байхадаа, ехээр уйдажа, тэрэ тэнгэриин орон руу хэдэн барималшадые шэдиин хүсөөр эльгээжэ, багшынь дүрэ тон адлихан...