Гомбо , Гонгор , Шагдор сахюусанууд

Расписание хуралов на июнь 2021 года

Ежедневно Чойжал сахюусан в 09:00 Сэржэм, Даллага.  1 июня (21) и 17 (7) в 13:00 ТАБАН ХАРЮУЛГА (Доржо намжом, Хамчу нагбо, Сагаан шухэртэ, Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ, Шернин — отвращающие сглаз...