21 дасанай магтаал гүйсэдхэгшэд

1. «Балдан-Брэйбун» дасан – Хяагта
Дамба Занданов, Ольга Шарапова

2. Тамчын дасан «Даша Гандан Рабжалин» – Сэлэнгэ
«Тэмүүжэн» хамталиг

3. Атаган-Дэрэстэйн «Лхундув Дэченлин» дасан -– Зэдэ
Эдуард Жагбаев, Сэсэг Аюшеева.

4. Анаагай «Гандан Шаддублинг» дасан – Хори
Бутидэй Дондог, Арюна Лодоева

5. Түгнэ-Галтайн «Даши Чойнхорлин» дасан – Мухаршэбэр
Намхайн Мүнхзул, Дарима Цырендондопова

6. Хэжэнгын«Дэчен Даши Лхунболин» дасан – Хэжэнгэ
Жаажан, Болот Динганорбоевууд

7. Сүүгэлэй «Даши Чойпэллин» дасан – Могойто
Баиржаб Дамбиев, Эржэна Санжиева

8. Агын «Дэчэн Лхундублин» дасан – Ага
Мүнхэ Батомункуев, Билигма Ринчинова

9. Гэгээтэйн «Данба Брэйбун» дасан – Зэдэ
Алдар Дашиев, Сэсэг Бадмаева

10. Хэрэнэй «Гандан Даржалин» дасан – Түнхэн
Михаил Пирогов, Алена Мохосова

11. Баргажанай «Гандан Шаддублин» дасан – Баргажан
Чингис Раднаев, Цыпилма Аюшеева

12. Эгэтын «Дамчой Равжалин» дасан – Ярууна
Дамба-Дугар Бочигтоев, Арюна Лодоева

13. Үзөөнэй «Даши Тубдэнлин» дасан – Дульдарга

Бадма Гомбожапов, Дулма Сунрапова

14. Чесанын «Гандан Чойпэллин» дасан – Хэжэнгэ
Дашима Согтоева, Алексей Михайлов

15. Шэбэртын«Даши Лхундублин» дасан – Бэсүүр
Сарюна Бальжинимаева, Данзан Бальжинимаев

16. Цээжэ-Бургалтайн «Дондуб Норбулин» дасан – Захаамин
Аюна Баирова, Доржо Шагдуров

17. Санага-Булагай «Даши Пунсолин» дасан – Захаамин
Доржо Шагдуров

18. Усть-Ордагай «Түбдэн Даржалин» дасан – Усть-Орда
Ганцэцэг, Баиржаб Дамбиев

19. Ивалгын «Даши Чойнхорлин» Хамбын Хүрээ дасан – Ивалга
Билигма Ринчинова

20. Эрхүүгэй «Намжал Чойдублин» дасан – Эрхүү хото
Елена Борохитова, Эдуард Жагбаев

21. Хамбын Сүмэ «Жанчуб Допанхан» дасан – Улаан-Үдэ хото
Галсаннимын Гандиг, Бадма Гомбожапов, Дашима Согтоева

 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>