Амгалан лама, дасанай шэрээтэ. Буряадайнгаа арад олондо хандалга

Хүндэтэ һүзэгшэд! Россиин Буддын шажанай заншалта Сангхын 2003 ондо абтаһан тогтоолоор манай гүрэнэй Буддын шажантанай 3 нангин шүтөөнүүдэй тоодо нэн түрүүн Зандан Жуу бурхамнай ороо. Энэнь гайхалгүй.
Бурхан багшын бодото бэеые Энэдхэг ороной Би-Шу-Гарма гэдэг уран барималша зандан модоор һиилэжэ бүтээһэн гэдэг. Дэлхэйдэ 2 иимэ хүшөө бии гэхэ. Нэгэнь – Түгэдэй Һасада тахигдажа байдаг, нүгөөдэнь 20-дохи зуун жэлэй эхинһээ Буряадай Эгэтын дасанда залагдажа асарагдаһан түүхэтэй. 1901 ондо Зандан Жуу бурханай Буряад орон морилһон ушар Орос гүрэндэ шарын шажанай бата һуури эзэлһыень гэршэлээ.
Хорёод жэлэй туршада Эгэтын дасанда хүдэлхэдөө ,Зандан Жуугай хүсэ шадал, эди шэди, шүтээн барилгатай байһыень нэгэтэ бэшэ мэдэрээб. Түүхын хэды олон хатуу хубилалтануудые дабажа гараһан Зандан Жуу бурханайнгаа ордоной хушалта мүнөө үеын шэнэ технологиин бүхы ёһоорнь хүйтэн үбэлэй ерээгүйдэ заһаха ажал урдамнай байна.
Хүндэтэ һүзэгшэд ,,нютагаархид!
Үнэтэ шулуугаар бариһан Зандан Жуугай ордон ороходо, дэлхэйн зэндэмэни болоһон нангин шүтөөн амиды мэтээр үзэгдэдэг. Он жэлэй ошохо бури гэр бараан хуушардаг гэжэ бултанда мэдээжэ. Нютагаархин, бодото бурхан багша гэжэ тоологдодог Зандан Жуугай ордоной хэсүү байдалда ороһонииень мэдэһэн зон һаналаа нэгэдхэн, хүсэлөө хамтадхан, үгэльгын эзэн боложо саглашагүй буян үйлэдэе, хайра хандибаа үргэе гэжэ та бүгэдэнөө уряалнабди.

Сбербанкын картын дугаар: 4276 0900 1660 5909

Амгалан ламын мобильна банк: 8 983 532 9543

 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>